Aktualności

Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?"
1 grudnia o 20:00 W Częstochowie zakończyła się kolejna akcja zbiórki kluczy. Dziękujemy Polskiemu Stowarzyszeniu Serwisów Kluczowych za tą i inne akcje związane z pozyskiwaniem dla nas środków. Wszystkim darczyńcom dziękujemy za serce i dary „kluczowe”! Więcej o akcji zbiórki kluczy można zobaczyć tutaj:
https://www.akogo.pl/pl/stare-klucze-dla-budzika

#fundacja #fundacjaakogo #akogo #klucze #zbiorka #serce #podziekowania #darczyncy #budzimydozycia